Algemene voorwaarden

Bereikbaarheid

Locatie centrum Numansdorp: Hoekstraat 3
Locatie gezondheidscentrum Sagitalas: Edisonstraat 16 A t/m D
Telefoonnummer: 06 23 65 11 82
E-mail: info@vitalmotions.nl 

Fysiotherapie Vital Motions streeft er naar om tijdens een behandeling zo min mogelijk gestoord te worden, dit is ook in jouw belang. Mocht het gebeuren dat de telefoon niet wordt opgenomen kun je de voicemail inspreken. 

De voicemail wordt op vaste tijden afgeluisterd; om 13.00 en om 17.30 uur. Je kunt er dus vanuit gaan dat je rond deze tijden zal worden teruggebeld. 

Indien je jezelf aanmeldt bij de praktijk, kracht je ook toegang tot het online portaal van de praktijk. In het portaal is het mogelijk om afspraak in te zien of te wijzigen. Ook is het mogelijk om vooraf vragenlijsten online in te vullen, indien dit van je wordt verlangt. Met jouw persoonlijke inloggegevens is het ook mogelijk om zelfstandig een nieuwe afspraak te plannen.

Om in te loggen in het online portaal ga je naar:
Login.spotonmedics.nl of naar www.vitalmotions.nl/afspraak en kies je  voor plan een vervolgafspraak.

Tot slot is het ook mogelijk om per e-mail een bericht achter te laten. Wij doen ons best om die zelfde dag nog antwoord te geven.

Behandeling

Voor een behandeling fysiotherapie kun je zowel met als zonder verwijsbrief van de huisarts, sportarts of specialist terecht. Indien je bent verwezen dien je jouw verwijsbrief mee te nemen bij het eerste bezoek. Kom je zonder verwijzing, dan zullen wij volgens het direct toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) protocol eerst een screening uitvoeren.

Ben je niet in staat om naar de praktijk te komen, dan kan er op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis worden behandeld.

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij fysiotherapie Vital Motions zijn geregistreerd in het BIG-register, het KRF-register en zijn lid van het KNGF. Zo weet je zeker dat je bij ons in goede handen bent.

Werkwijze 

Aanmelding
Wanneer jij je aanmeldt bij fysiotherapie Vital Motions proberen we altijd binnen 24 uur een afspraak voor je te kunnen plannen. Let op dit is geen garantie. Je kunt eenvoudig een afspraak maken via onze website (zie hierboven), telefonisch, per e-mail of WhatsApp. Alle mogelijkheden zijn terug te vinden op www.vitalmotions.nl/afspraak

Wat neem je mee?
– Verwijsbrief indien verwezen door een arts of specialist
– Verzekeringsgegevens
– Legitimatiebewijs
– Handdoek/badlaken 

Afspraak gemaakt?
Als je een afspraak hebt gemaakt is het niet nodig om je eerst in de praktijk te melden. Je kan direct in de wachtkamer plaatsnemen. Het kan gebeuren dat jouw therapeut uitloopt, graag begrip hiervoor.

Online afspraakbevestiging
Er wordt automatisch een afspraakbevestiging verstuurd naar het door jouw opgegeven e-mail adres. Omdat wij op verschillende locaties werkzaam zijn, wordt er van je verwacht goed na te kijken op welke locatie de afspraak staat gepland. Er zal altijd 24 uur van te voren een herinnering worden verstuurd. 

Eerste behandeling
Tijdens de eerste behandeling beginnen we met de intake. Het kan zijn dat je vooraf al een intakelijst toegestuurd hebt gekregen. Tijdens de intake worden vragen gesteld om de oorzaak van jouw klacht zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Vervolgens worden er fysiotherapeutische testen ingezet om de oorzaak te achterhalen, dan wel te bevestigen. Pas hierna kunnen we samen het behandelplan gaan bespreken en uitvoeren. 

Vervolgbehandeling
Voor de vervolgbehandeling zal er altijd 24 uur van te voren nog een herinnering worden verstuur via de e-mail. Let daarbij goed op de locatie waar je wordt verwacht. Tijdens de behandeling kunnen verschillende fysiotherapeutische interventies worden ingezet. Denk aan bijvoorbeeld het verbeteren van de mobiliteit, coaching en/of training. 

Afsluiting
Bij fysiotherapie Vital Motions doen wij altijd ons best om je zo snel mogelijk van je pijnklachten af te helpen. Ben je klachtenvrij? Super! Aan het eind van het behandelproces vindt er altijd een eindevaluatie plaats. Jouw persoonlijke dossier wordt dan afgesloten. Gezien de tijd die jouw fysiotherapeut hier mee bezig is, kan het zijn dat de laatste afspraak korter duurt. Deze afspraak wordt dan wel volledig gedeclareerd. 

Na het afsluiten van het behandelproces ontvang je een korte vragenlijst waarin naar jouw ervaringen wordt gevraagd. Om onze dienst te kunnen blijven verbeteren, vragen wij van harte deze lijst in te vullen. De software die voor deze vragenlijst wordt gebruikt is Qualiview. 

Hygiëne
Er zijn lakens voor over de behandelbanken. Wij verzoeken je graag een eigen handdoek mee te nemen. Verder wordt er van je verwacht dat je jouw persoonlijke hygiëne in acht neemt. 

Afspraak annuleren/verplaatsen
Indien je onverhoopt een afspraak niet kunt nakomen, dient deze minimaal 24 uur van te voren worden te worden geannuleerd of verplaatst. Dit kun je zowel telefonisch (indien er niet kan worden opgenomen, kun je de voicemail inspreken), via e-mail, WhatsApp of via jouw online portaal doen.

Een niet (op tijd) afgemelde afspraak wordt in rekening gebracht.

Rechten en plichten
Jouw fysiotherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie van jouw medische en administratieve gegevens bij. Op deze registraties is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uiteraard gaat jouw fysiotherapeut zorgvuldig met deze gegevens om. 

Jouw rechten en plichten zijn vastgesteld in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Hierin staat onder andere dat de fysiotherapeut verplicht is een dossier bij te houden en dat jij altijd recht hebt op informatie en het inzien van jouw dossier. De fysiotherapeut mag zonder toestemming geen gegevens uitwisselen aan derden. 

Tot slot wordt er van jou ook wat verwacht: Zorg ervoor dat je jouw fysiotherapeut duidelijk en volledig informeert over jouw klachten. Daarnaast wordt er verwacht dat adviezen en voorschriften zo goed mogelijk worden opgevolgd. Beide zijn uiteraard in jouw eigen voordeel.

Klachten?
Heb je een klacht? Dan kun je terecht op de website van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie.
https://www.kngf.nl/ 

Vergoedingen

Fysiotherapie Vital Motions heeft contracten afgesloten met de meeste grote zorgverzekeraars. Dit betekent dat jouw behandelingen vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed. Let op dat je te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor je vergoeding fysiotherapie. Aan de informatie die wij in ons systeem kunnen opvragen zijn geen rechten verbonden. 

indien je niet (voldoende) aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie zul je hier een factuur over ontvangen. Wij declareren altijd aan het einde van de maand. 

Chronische aandoening.
Voor sommige indicaties is er een chronische code fysiotherapie beschikbaar. Dit betekent dat jij gedurende een vooraf bepaalde periode vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed krijgt. Echter is er in Nederland bepaald dat om gebruik te maken van deze vergoeding de eerste 20 behandelingen zelf moeten worden betaald. Dit kan dus vanuit de aanvullende verzekering. Indien de aanvullende verzekering niet voldoende dekking biedt, ontvangt u over de resterende behandelingen een rekening. Vanaf de 21e behandeling wordt er aanspraak gedaan op de basisverzekering.

Let op! Vergoedingen vanuit de basisverzekering gaan (bijna) altijd ten koste van het eigen risico. Het eigen risico begint altijd weer opnieuw vanaf 1 januari.

Voorbeeld: Er komt iemand na een knieoperatie in aanmerking voor een chronische indicatie fysiotherapie van 12 maanden. Deze persoon heeft een aanvullende verzekering van 9 behandelingen. Dit betekent dat hij of zij nog 11 (20-9=11) behandelingen zelfstandig moet bekostigen. Vanaf de 21e behandeling zal de vergoeding vanuit de basisverzekeringen worden gedekt. 

Voor overige vragen over de vergoeding kun je terecht bij jouw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden 

De factuur dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan. Deze zijn terug te vinden op de factuur.

Bij abbonementsvormen is het mogelijk om maandelijks je abbonement stop te zetten. Je kunt dan blijven trainen tot het einde van de maand. Wij hebben geen opzegtermijn. 

Algemene voorwaarden
Voor meer informatie over de algemene voorwaarden van fysiotherapie Vital Motions kun je terecht op onze website.

www.vitalmotions.nl

Privacybeleid
Voor meer informatie over onze privacyverklaring kun je terecht op onze website.

https://vitalmotions.nl/privacy/